Uslovi prodaje


kuponholik.com omogućava i organizuje promotivnu prodaju roba i/ili usluga kao posrednik u ime i za račun Prodavca putem Web stranice www.kuponholik.com, na način da Prodavac odobrava promotivni popust na svoju robu i/ili usluge, pod uslovom da kuponholik.com uspe da putem javnog poziva u određenom vremenskom period prikupi najmanje ugovoreni minimalni broj Krajnjih korisnika- kupaca za tu robu i/ili usluge.

Prodavac kao vlasnik robe i/ili usluge se obavezuje da će ugovoreni promotivni robu i/ili usluge isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza kuponholik.com je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.

kuponholik.com nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima robu i/ili usluge koje promotivno nudi putem svojih Web stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke robu i/ili usluge, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja robe i/ili usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti robe i/ili usluga koje Podavac pruža odgovoran je isključivo taj Prodavac. kuponholik.com ni na koji način ne može da bude odgovorna za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Kupon je dokaz o kupovini određene robe i/ili usluga po uspešnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime Krajnjeg korisnika-kupca ili na ime koje odredi Krajnji korisnik-kupac. Kuponi obavezno moraju da sadrže ime Krajnjeg korisnika-kupca ili ime koje odredi Krajnji korisnik-kupac, oznaku-kod Kupona, vrstu i model robe i/ili usluge, rok, način, mesto u kom Krajnji korisnik-kupac može po uspešnom završetku promotivne prodaje da podnese zahtev za izvršenje prava iz Kupona, a po potrebi i druge podatke.

Svi Kuponi za kupovinu robe i/ili usluga koje za Prodavca izda kuponholik.com, a koja su ispisani sa Web stranice kuponholik.com, ili bilo koje Web stranice povezane sa kuponholik.com su promotivni Kuponi  koji se nudi kupcima ispod nominalne vrednosti, i koje su podložni uslovima i pravilima kuponholik.com, kao i pravilima Prodavca koji učestvuje u određenoj promotivnoj akciji.

Uspešnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se prikupi najmanji minimalan broj Krajnjih korisnika-kupaca za određenu robu i/ili uslugu. Minimalan broj kupaca uvek se navodi uz određenu ponudu.

Rezervacijom promotivne ponude saglasni ste da će Vaša kartica biti naplaćena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspešna tj. ukoliko je rezerviše minimalni broj Krajnjih korisnika-kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspešna Vaša neće biti naplaćena. Rezervacije promotivne ponude se zavode jednokratno na celokupan iznos cene.

Za kupovinu bilo koje robe i/ili usluge koje nudimo od Vas se zahteva prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija.. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali lagan i jednostavan pristup štampanju Vaših porudžbina, pregledu ranijih kupovina i kako bi lako uređivali vaša podešavanja.

Prava iz Kupona kod Prodavca:

- Kupon se odnosi samo na robu i/ili usluge koji prodaje Prodavac, ne može da se odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.

- Samo jedan Kupon sme da se koristiti po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam Prodavac.

- Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Prodavca.

- kuponholik.com i Prodavac nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon.

- Kupon se ne može kombinovati sa drugim poklon-kuponom, kuponom ili potvrdama trećih lica, promocijama, ne može se reprodukovati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.

- Svaka upotreba Kupona koja nije u skladu sa uslovima i pravilima korišćenja biće rezultat prestanka važenja Kupona.

- Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne možete je produžiti.


Za potrebe ovih Uslova prodaje, Restoran je definisan kao trgovac koji kao svoju redovnu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju pa tu hranu i piće čini dostupnim Krajnjim korisnicima-kupcima kuponholik.com Kupona, sve putem Ponude na Web stranici kuponholik.com

Posebni uslovi i pravila korišćenja Kupona za Restorane:

- U isključivoj je nadležnosti restorana da odredi da li se Kupon može kombinovati s bilo kojim Kuponima trećih lica, bonovima ili promocijama.

- Kuponi vrede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.

- kuponholik.com i restoran nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Kupone.

- Reprodukcija, prodaja ili trgovanje Kuponima za restorane je zabranjeno, osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno u pojedinoj ponudi.

- Bilo koji pokušaj upotrebe Kupona koji nije u skladu sa ovim uslovima i pravilima će imati za posledicu da Kupon postane nevažeći.

- Rok važenja Kupona ističe na datum koji je naveden na Kuponu i ne može se produžavati.

Bilo koji pokušaj upotrebe Kupona koji nije u skladu s ovim uslovima i pravilima će rezultirati prestankom važenja tog Kupona.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici kuponholik.com smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kupoholik" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kupoholik" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.