Sigurnost plaćanja


Način plaćanja

Plaćanje roba i/ili usluga na Web stranici www.kuponholik.com moguće je putem e-bankinga, opštom uplatnicom.


Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kupoholik" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kupoholik" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.