Poverljivost podataka


Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na poverljivost podataka koji su korišćenjem Web stranice www.kuponholik.com od strane Krajnjih korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka kuponholik.com.

Prikupljeni podaci se dele na lične i opšte infomacije. kuponholik.com ulaže sve napore da zaštiti Vaše privatne podatke, Vašu privatnost kada se online. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitate ovu Izjavu o poverljivosti podataka.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, molimo vas dan nam pošaljete e-mail poruku na e-mail adresu office@kupoholik.com

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu izjavu o poverljivosti podataka. Pristupom ili upotrebom naše Web stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima poverljivosti podataka i načinima upotrebe naših Web stranica. Ukoliko se ne slažete s ovim uslovima, napustite našu Web stranicu i ne pristupajte joj i ne koristite istu.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu o poverljivosti podataka možemo izmeniti u svako doba objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave o poverljivosti podataka u delu "Poverljivost podataka" i da tako izmenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na Web stranici www.kuponholik.com.  Na svakom Krajnjem korisniku je odgovornost da periodično pregleda ovu Web stranicu i prouči bilo kakve promene u Izjavi o poverljivosti podataka. Nastavak Vaše upotrebe ove Web stranice nakon stupanja na snagu takvih izmena, podrazumeva da potvrđujete i prihvatate sve uslove i izmenjene Izjave o poverljivosti podataka.

kuponholik.com sakuplja dve vrste informacija od Krajnjih korisnika: lične i opšte.

Lične informacije su informacije koje identifikuju tačno određenog Krajnjeg korisnika. Kada se uključite u određene aktivnosti na našim Web stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, rezervisanje ili naručivanje roba i/ili usluga od Prodavaca, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, učestvovanje u nagradnim igrama koje sponzorišemo mi ili naši partneri, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija nama ili našim partnerima, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao, stavljanje video zapisa ili potpisivanje posebnih ponuda od trećih lica putem naših Web stranica možemo vam zatražiti pružanje određenih informacija o sebi. U zavisnosti od opcija koje želite da koristite na Web stranici kuponholik.comneke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da obavezne informacije nisu dostupne za određenu opciju koja ih zahteva, neće Vam biti dozvoljeno korišćenje te opcije.

kuponholik.com koristi Lične informacije kako bi Vam ponudio robu i/ili usluge, ili ukoliko bi organizovalo nagradne igre, kako bi unapredili rad ove Web stranice, poboljšao oglašivačke i promocione napore, analiziralo upotrebu Web stranica www.kuponholik.com, poboljšao ponudu roba i/ili usluga i ispitao Vaše iskustvo s trećim licima. Ukoliko koristite našu Web stranicu za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, možemo sačuvati vaše lične informacije kao i lične informacije bilo kog primaoca. Možemo koristiti kontaktne informacije te druge osobe kako bi mu/njoj omogućili da pregleda i prihvati Vaš poklon ili omogućili tom primaocu pristupanje informacijama koje ste Vi zahtevali, a mi smo ih poslali. Takođe možemo koristiti Lične informacije za rešavanje problema, sprovođenje administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama, poštovanje ugovora s Vama, uključujući Uslove korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka naših Web stranica, poštovanje odgovarajućih zakona kao i saradnju sa službama za sprovođenje zakona. Zadržavamo pravo da Vaše Lične informacije prikažemo samo financijskoj instituciji (banci) i Prodavcu od kog ste kupili određeni robu i/ili uslugu i to isključivo u svrhu realizacije kupovine. kuponholik.com se ograđuje od eventualnog korišćenja Ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

Opšte informacije su informacije koje ne identifikuju tačno određenog Krajnjeg korisnika. Ove informacije odnose se na primer, na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete Web stranice www.kuponholik.com  vrstu pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija se može uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite Web stranicu www.kuponholik.com. Opšte informacije možemo da koristimo bez ograničenja za rešavanje problema administracije Web stranice www.kuponholik.com, kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu roba i/ili usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Uslov poslovanja sa kuponholik.com je Vaša saglasnost da Vam šaljemo Administrativne i Promotivne e-mail poruke.

Promotivne email poruke su ona vrsta email poruka koje služe oglašavanju roba i/ili usluga iz ponude, takve poruke šalju se Krajnjim korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slučaju da ne želite da primate takve poruke u bilo kom trenutku nakon registrovanja možete otkazati primanje Promotivnih email poruka slanjem email poruke sa takvim zahtevom na našu email adresu.

Administrativne e-mail poruke u ona vrsta email poruka koje se odnose  na korisničku aktivnost na Web stranici www.kuponholik.com i uključuju poruke u vezi sa određenim korisničkim nalozima, zahteve ili upite i poruke u vezi sa kupovinom roba i/ili usluga. Primanje ove vrste poruka je obavezno pa opcija primanja ne može da se isključi od strane Krajnjeg korisnika.

Vašim Ličnim informacijama na Web stranici www.kuponholik.com možete pristupiti pomoću lozinke i korisničkog imena. S obzirom da je lozinka kriptovana preporučujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku. Vaše Lične informacije se čuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašćene osobe. Određene osetljive informacije se kriptuju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način nastojimo da osiguramo Vaše lične informacije van domašaja neovlašćenog korišćenja.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa internet stranice www.kuponholik.com pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe. Informacije koje ste objavili na javnim delovima Web stranice www.kuponholik.com mogu takođe biti dostupne drugim korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez Vašeg znanja pojaviti na drugim Web stranicama ili web pretraživačima, ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se samo na korišćenje informacija koje prikupljamo od Vas kao Krajnjeg korisnika Web stranice www.kuponholik.com. Druge Web stranice kojima se može pristupiti putem Web stranice www.kuponholik.com imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da kuponholik.com nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, preporučujemo Vam da pre početka korišćenja tih drugih Web stranica pregledate pažljivo izjavu o poverljivosti podataka te stranice.

Maloletnici mlađi od 14. godina ne smeju koristiti kuponholik.com Web stranice. kuponholik.com ne prikuplja i ne zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan deo ovih Web stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14. godina.

 

kuponholik.com može koristiti cookies na Web stranicama www.kuponholik.com, a radi lakšeg korišćenja, kao i funkcionisanja usluga Web stranica.. Cookies su kratki tekstualni fajlovi, koji se šalju i čuvaju u kompjuteru Krajnjeg korisnika, dozvoljavajući Web stranicama pravilno funkcionišu, prikupljaju višestruke informacije o izborima Krajnjih korisnika, identifikaciju istih  i čine lakšim pristup Web stranici kuponholik.com. Osim toga, cookies prikupljaju podatke u svrhu poboljšanja sadržaja Web stranica. Cookies nam takođe omogućavaju da od Vas prikupljamo Opšte informacije, kao što su informacije koje ste stranice posetili, i na koje ste linkove kliknuli. Cookies ne uzrokuju nikakvu štetu ni kompjuteru ni na njemu sačuvanim fajlovima Krajnjeg korisnika. kuponholik.com koristi cookies kako bi pružilo informacije Krajnjim korisnicima, kao i da bi pružilo usluge preko Web stranice www.kuponholik.com. Cookies se automatski brišu svaki put kada Krajnji korisnik napusti Web stranicu. Takođe napominjemo da su cookies apsolutno neophodni za pravilno funkcionisanjeWeb stranica. Molimo Vas da uzmete u obzir da ukoliko odbijete ili izbrišete ove cookies, neki delovi naših Web stranica možda neće pravilno raditi.

kuponholik.com može koristiti druge standardne tehnologije kao što su pixel tags i web beacons za praćenje Vaše upotrebe naših Web stranica i promocija, ili možemo dozvoliti trećim licima – pružaocima usluga korišćenje ovog metoda u naše ime. Pixel tags i web beacons su sitne grafičke slike postavljene na određene stranice naših Internet stranica, ili u naše e-mail poruke, a koje nam omogućavaju da uočimo da li ste sproveli određenu radnju. Kada pristupite tim stranicama, ili otvorite ili kliknete na e-mail poruku, pixel tags i web beacons generišu Opšte informacije o toj radnji. Pixel tags nam omogućavaju merenje i poboljšavanje našeg razumevanja prometa posetilaca i njihovo ponašanje na našim Web stranicama takođe nam pružaju mogućnost da ocenimo uspešnost naših promocija i njihove performanse.

Krajnji korisnik prihvata i slaže se da kuponholik.com, pod uslovima i odredbama Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 97/2008, 104/2009), čuva i obrađuje sve Lične i opšte oinformacije koji joj mogu biti obelodanjeni tokom posete Krajnjeg korisnika Web stranicama kuponholik.com, kako bi se:

  • Ispunili uslovi i obaveze za svaku uslugu koju kuponholik.com pruža Krajnjem korisniku,
  • Vršilo obaveštavanje Krajnjeg korisnika,
  • Zadovoljili zahtevi Krajnjeg korisnika u vezi sa uslugama od strane i preko Web stranica kuponholik.com,
  • Krajnji korisnik bio obaveštavan o novim ponudama, uslugama, proizvodima itd.,
  • Održalo pravilno funkcionisanje Web stranica kuponholik.com,
  • Postupalo u skladu sa gore navedenim ciljevima.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, ili ako želite da promenite ili ažurirate neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete email poruku sa potrebnim informacijama na našu email adresu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na Web stranici www.kuponholik.com smatra se da je Krajnji korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kupoholik" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kupoholik" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.