Plaćanje


Na sajtu za grupnu kupovinu kuponholik.com omogućili smo Vam da plaćate robu i usluge putem opšte uplatnice, e-bankinga.

Prilikom izbora robe ili usluge, odaberite način za plaćanje koji Vam najviše odgovara.

 

 

 

 

 

Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kupoholik" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kupoholik" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.