Registruj se

Ime:

Prezime:

Mobilni telefon:

Primer: +381641234567

E-mail:

Ponovi E-mail:

Lozinka:

Ponovi lozinku:

Odaberi grad:

Dnevna ponuda u moj email box

Besplatna sms obaveštenja

Registruj se

Lične informacije su informacije koje određuju tačno pojedinog korisnika. Prilikom korišćenja internet stranica www.kuponholik.com možemo zahtevati od Vas neke lične informacije za korišćenje određene opcije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rođenja i sl.

U zavisnosti od opcija koje želite da koristite na internet stranici www.kuponholik.com neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da obavezne informacije nisu dostupne za određenu opciju koja ih zahteva, neće Vam biti dozvoljeno korišćenje te opcije.

Lične informacije koristimo isključivo i samo kako bi Vam ponudili proizvode / usluge, unapredili rad internet stranice www.kuponholik.com, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona.

Zadržavamo pravo da Vaše lične informacije prikažemo samo financijskoj instituciji (banci) i Partneru od kog ste kupili određeni proizvod / uslugu i to isključivo u svrhu realizacije kupovine. kuponholik.com se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kupoholik" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kupoholik" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.