Letnji noćni besplatni koncert u vrtovima Šenburna, Beč sa jednim noćenjem polazak 19.06.2019.uz kupon 59e

Cena:
380 din
Kupi

Vrednost:
760 din
Popust:
50%
Ušteda:
380 din


Uspešna ponuda Poručeno: 6
Nastavite da kupujete!

20190618
Napomene

Ponuda kupona obuhvata:
- Letnji noćni besplatni koncert u vrtovima Šenburna, Beč sa jednim noćenjem polazak 19.06.2019.uz kupon 59e
U cenu aranžmana su uračunati:
- prevoz autobusima turističke klase (AC, dvd)
- smeštaj u hotelu 2/ 3* usluga - 1 noćenje sa doručkom (švedski sto)
- smeštaj u 1/2 sobama (svaka soba ima twc, tv, tel)
- usluge tehničkog pratioca grupe
- usluge agencije
U cenu aranžmana nisu uraunati:
- doplata za 1/1 sobu 20 evra
- međunarodno putno osiguranje 360,00 din.
- individualne troškove
- fakultativni obilasci i ulaznice:
- Dunavski toranj (ulaznica, vodič, autobuski prevoz) - 15 evra
- dvorac Belvedere (ulaznica, vodič, autobuski prevoz) - 25 evra
- paket : Dunavski toranj i Dvorac Belvedere - 25 evra
- dvorac Schönbrunn (ulaznica, vodič, prevoz) - 20 evra
- Obilazak grada 5 evra
- Napomena:
Pre kupovine kupona pozvati agenciju radi provere da li ima još uvek slobodnih mesta.
Po dobijanju kupona odmah izvršiti rezervaciju - poslati broj kupona, ime i prezime putnika, termin, destinaciju, broj pasoša i matični broj na
info@lavli.rs (Na taj način se prijavljujete za putovanje). Vreme i mesto polaska je informativnog karaktera, dva dana pre putovanja agencija
šalje sms obaveštenje o tačnom mestu i vremenu polaska.
- Jedan kupon je za jednu osobu.
- Jedna osoba može kupiti više kupona.
- Nakon roka iskoristivosti kupon nije moguće iskoristiti.


Kupon možete iskoristiti do: 19.06.2019

Kontakt

LAVLI Travel

Adresa:
Budimska 7 Beograd

Telefon:
011 3290 988
011 2769 188

» Sve ponude ovog partnera «

Komentari(0)

Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije, sa 1.512.000 stanovnika, jedan je od najlepših gradova u Evropi. Nalazi se na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući Zapadnu Evropu sa Balkanom. Grad dostiže svoj vrhunac krajem IX veka, kada sa 2.200.000 stanovnika predstavlja prvi južno-nemački grad, kulturno središte, rečnu luku, industrijski i trgovinski centar povezan sa Češkim, Mađarskim i južnoslovenskim zemljama. Centar Beča je čuveni Ring, deo grada koji je svoj urbanistički izgled dobio za vreme vladavine cara Franje Josifa. Njegova ideja je bila da se jednim bulevarom odvoji centar grada, ili Innere Stadt sa svojim palatama, pozorištima i radnjama od perifernih delova. Ring je samo jedna od 23 oblasti, koliko ih Beč ima. Užem Beču pripada 9 oblasti, a ostale obuhvataju i predgrađa.Svake godine Šenbrun u svoje barokne vrtove primi i do 100.000 posetilaca koji uživaju u koncertu letne noći Bečke filharmonije. Koncert je
besplatan I održava se na otvorenom što za publiku čini poseban doživljaj
BEČ
BESPLATNI KONCERT-BEČKA FILHARMONIJA U ŠENBRUNU
3 dana /1 noćenje
19.06.-21.06.2019.
Plan putovanja:
1. Dan.-Beograd-Novi Sad
Polazak iz Beograda u 22.00 časa sa parkinga kod Sava Centra .Vožnja kroz Mađarsku, Austriju do Beča.
2. Dan.- Beč
Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Fakultativni organizovani obilazak Beča . Obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvoraca Hofburg, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale Stephansdom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Individualni odlazak na besplatni tradicionalni koncert bečke filharmonije u letnjoj rezidenciji Habsburške
monarhije-Šenbrunu. Noćenje.
3. Dan.- Beč- Novi Sad-Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno: uz pratnju vodiča odlazak do čuvenog dvorca Schönbrunn, gde posetioci mogu obići 20 soba
austrijske carske porodice, ureženih po ukusu Marije Tereze u XVIII veku. Šetnja parkom koji okružuje dvorac i poseta vidikovcu iznad dvorca. Fakultativan obilazak Dunavskog tornja odakle se pruža predivan pogled na Beč i Dunav park. Fakultativni obilazak dvorca Belvedere u kome se nalazi nacionalna galerija Austrije. Slobodno vreme u gradu. Polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku, dolazak u Beograd u kasnm večernjim časovima na mesto polaska oko ponoći.
Cena aržmana: 95 evra
CENA uz kupon 59 evra
Mogući načini plaćanja :
40% prilikom rezervacije ostatak 15 dana pre putovanja.
2. 50% prilikom rezervacije ostatak na jednake rate čekovima građana do 15.09.2019.
3. platnim karticama
Uslovi plaćanja:
U dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po prodajnom kursu banke Intese.
U cenu aranžmana su uračunati:
- prevoz autobusima turističke klase (AC, dvd)
- smeštaj u hotelu 2/ 3* usluga - 1 noćenje sa doručkom (švedski sto)
- smeštaj u 1/2 sobama (svaka soba ima twc, tv, tel)
- usluge tehničkog pratioca grupe
- usluge agencije
U cenu aranžmana nisu uraunati:
- doplata za 1/1 sobu 20 evra
- međunarodno putno osiguranje 360,00 din.
- individualne troškove
- fakultativni obilasci i ulaznice:
- Dunavski toranj (ulaznica, vodič, autobuski prevoz) - 15 evra
- dvorac Belvedere (ulaznica, vodič, autobuski prevoz) - 25 evra
- paket : Dunavski toranj i Dvorac Belvedere - 25 evra
- dvorac Schönbrunn (ulaznica, vodič, prevoz) - 20 evra
- Obilazak grada 5 evra
Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 osoba.
Minimum za realizaciju putovanja je 55 putnika.
VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE
· Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opste uslove putovanja agencije Lavli travel koje možete pogledati ovde
· Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti željeno sedište (sem sedišta u I redu), ukoliko je raspoloživo, po ceni od 7 eur po osobi.
· Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
· Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.· Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
· Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
· Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
· Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.
· Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
· Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
· Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
· Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
· Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
· Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
· U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 5 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
· Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
· Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
· Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
· Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
· Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost u služaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU, odnosno teritoriju države u koju putuje.
· U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.
· Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Lavli travel, licenca OTP10/2013
Cenovnik br. 1 od 09.05.2019.god.

Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kupoholik" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kupoholik" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.