DOČEK NOVE GODINE U KRAKOVU 3 noćenja sa doručkom 29.12.2018. uz kupon 119e!

Cena:
550 din
Kupi

Vrednost:
1.100 din
Popust:
50%
Ušteda:
550 din


Uspešna ponuda Poručeno: 13
Nastavite da kupujete!

20181220
Napomene

Ponuda kupona obuhvata:
- DOČEK NOVE GODINE U KRAKOVU 3 noćenja sa doručkom 29.12.2018. uz kupon 119e!
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Kompletnu organizaciju i vođenje puta
- Smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu u (1/2, 1/3 sobe), Ibis Bugget Bronovice
- Prevoz konfornim turistickim autobusima (A/C, audio i video oprema) na navedenim relacijama
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Fakultativne izlete I ulaznice za kulturno istorijske spomenike (Ausvic 25 eura, Rudnik soli 30 eura)
- Međunarodno zdravstveno osiguranje (700 din)
- Odlazak u Diskoteku 25 eura za sve tri noci (30.12. -10 eura, 31.12. -20 eura, 1.1. -10 eura) sa prevozom
- Individualne troškove putnika
- Jedan kupon je za jednu osobu
- Jedna osoba može kupiti više kupona
- Po dobijanju kupona pozvati agenciju da rezervišete mesta


Kupon možete iskoristiti do: 29.12.2018

Kontakt

OMNI S PLUS

Adresa:
Savski trg 7 Beograd

Telefon:
011 668 43 73
065 546 57 48

» Sve ponude ovog partnera «

Komentari(0)

DOČEK NOVE GODINE 2019 U KRAKOVU
29.12-03.01.2019.
(3 NOĆENJA - AUTOBUSOM)
PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN (29.12.): Polazak iz Beograda sa “Lastinog” parkinga, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 19.00 h . Polazak iz Novog Sada u 20.00 od Lokomotive. Noćna vožnja preko Mađarske I Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
2. DAN (30.12.): Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel u poslepodnevnim časovima. Slobodno popodne za odmor, šetnju I upoznavanje grada. Obilazak brda Vavel sa kraljevskim dvorcem I katedralom, stari gradski Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, CrkvaSv. Marije, Univerzitet Jagieloiz XIV veka, Barbakan, Cvetnavrata, ulica Kanonička sa zgradama iz XIV veka...). Uveče fakultativni odlazak u diskoteku na provod. Povratak u hotel. Noćenje.
3. DAN (31.12.): Doručak. Slobodno vreme za setnju I uzivanje u ovom prelepom gradu. Mnostvo prodavnica kafica, pivnica I restorana ce upotpuniti Vas uzitak. Povratak u hotel. Mogucnost odlaska na docek Nove godine u diskoteku. Noćenje.
4. DAN (01.01.): Doručak. Fakultativni izlet u Rudnik soli, spuštanje stepenicama do dubine od 130 m, obilazak kapela od soli, slanih jezera, koncertnih dvorana... . Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Mogucnost odlaska u diskoteku na lud provod. Nocenje.
5. DAN (02.01.): Doručak. I napustanje soba. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Aušvica, koncetracionog logora iz Drugog svetskog rata koji se od 1979. nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Posle toga, obilazak koncentracionog logora Birkenau gde je sniman film Šindlerova lista. Povratak u Krakov. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Noćna vožnja preko Slovačke I Mađarske sa uputnim kraćim zadržavanjima radi odmora I obavljanja carinskih formalnosti.
6. DAN (03.01.): Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
Termini putovanja Hotel Cena po osobi Cena sa Vaucherom
29.12.-03.01.2019 Hotel Ibis Budget Bronovice www.ibisbudget.com
Cena bez kupona 139 € Cena sa kuponom 119 €
* Cena sa Vaucherom se odnosi na prvih 25 putnika po terminu. Nakon toga se primenjuje regularna cena kao u tabeli
(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)
Broj mesta ograničen za specijalnu ponudu. . .
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Kompletnu organizaciju i vođenje puta
- Smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu u (1/2, 1/3 sobe), Ibis Bugget Bronovice
- Prevoz konfornim turistickim autobusima (A/C, audio i video oprema) na navedenim relacijama
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Fakultativne izlete I ulaznice za kulturno istorijske spomenike (Ausvic 25 eura, Rudnik soli 30 eura)
- Međunarodno zdravstveno osiguranje (700 din)
- Odlazak u Diskoteku 25 eura za sve tri noci (30.12. -10 eura, 31.12. -20 eura, 1.1. -10 eura) sa prevozom
- Individualne troškove putnika
OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE. PLAĆANJE VODIČU NA PUTOVANJU U AUTOBUSU.
DOPLATE:
*Doplata za jednokrevetnu sobu je 65 eura (za tri noćenja)
OPIS HOTELA:
Hotel se nalazi 15 minuta od centra grada. Ispred hotela staje linija gradskog prevoza. Hotel poseduje dvokrevetne I trokrevetne sobe. HOTEL IBIS BUDGET * www.ibisbudget.com
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
• U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA
NAPOMENE:
Putnicima je dozvoljena jedna torba standradnih dimenzija i jedan rucni prtljag. Putnici sami odgovaraju za sadrzaj stvari u koferima.
• Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Poljske.
• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 35 putnika da bi se isti realizovali.
• U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omni S Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 55. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa
OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS DOO - TA OMNI S TRAVEL, Beograd, mail: info@omnisplus.rs;office@omnisplus.rs,
tel: +381 11 7614131, +381 11 7610127
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Nemanja Vukašinović.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja „OMNI S TRAVEL“ po članu 63. Zakona o turizmu OTP 12/2017 od 22.02.2017
Cenovnik broj 1 od 20.10.2018

Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kupoholik" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kupoholik" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.